De Spinaker

Dit is de algemene informatie site van De Spinaker, Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO).
De Spinaker heeft vestigingen in Alkmaar, Heerhugowaard, Hoorn en Den Helder.

De Spinaker geeft onderwijs aan ongeveer 750 jongeren die om verschillende redenen, ondanks de aanvullende ondersteuningsmogelijkheden, niet goed tot leren komen binnen het reguliere Voortgezet Onderwijs( VO). Om onderwijs te kunnen volgen bij De Spinaker is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het Samenwerkingsverband (SWV) nodig. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de leerling aan een aantal criteria voldoen. Deze criteria en andere informatie over de TLV vindt u op de pagina Plaatsing van een leerling en op de site Passend Onderwijs van de gezamelijke samenwerkingsverbanden.

Voor specifieke informatie betreffende de verschillende regio's/lesplaatsen kunt u op de links hieronder klikken.

De Spinaker VSO Scholen:

VSO Alkmaar
VSO Hoorn
VSO Den Helder
VSO Het WERK!
VSO Transferium
VSO BAP 


De Spinaker heeft ook scholen voor speciaal basis onderwijs:

De Spinaker SO Scholen:

SO Alkmaar Regio
SO Alkmaar Kliniek

SO Wijdenes 


De Spinaker heeft bij de start van het schooljaar 2015-2016 een nieuwe afdeling:
Rondom Onderwijsondersteuning 
In deze afdeling zijn diverse gespecialiseerde medewerkers van het SO, SBO en VSO ondergebracht onder leiding van een afdelingsdirecteur. De medewerkers van Rondom Onderwijsondersteuning verlenen zowel intern (binnen Ronduit) als extern (scholen van andere besturen, samenwerkingsverbanden) diensten. Dat zijn o.m. scholing, training, observatie of een onderzoek door bijvoorbeeld de orthopedagogen, de psycholoog, de psychodiagnostisch medewerker.


De Spinaker valt onder De Stichting Ronduit, openbaar primair onderwijs Alkmaar