Centraal Schriftelijk Examen 2017 (CSE)
 • Het CSE wordt op De Spinaker Alkmaar afgenomen.  

 • Het eerste examen start op woensdag 10 mei en het laatste examen zal zijn op dinsdag 23 mei. De roosters van het eerste tijdvak van vmbo-tl en havo staan onderaan deze pagina.  

 • Het examen wordt óf in de gymzaal afgenomen òf in een daarvoor ingericht lokaal.  

 • De examenkandidaat meldt zich minimaal 30 minuten voor de start van ieder examen in de ontvangstruimte.  

 • Het is belangrijk dat de kandidaat niet de hoofdingang bij het restaurant gebruikt maar wel de zij-ingang  van de school. Dit is de ingang tegenover Het Triversum en de sportschool Dynamic Fit. Bij binnenkomst ga je direct rechtsaf de gang in en dan zie je gelijk bordjes hangen met “ontvangstruimte”.  

 • De examenkandidaat dient zich hier te melden, zich te identificeren met een geldige ID-kaart of paspoort en zijn/haar spullen in te leveren (horloges, mobieltjes, ander elektronische zendapparatuur). Na afloop van het examen kunnen deze spullen weer opgehaald worden.  

 • Ongeveer 10 minuten voor de start van het examen zullen de examenkandidaten worden opgehaald om naar de examenruimte te gaan (gymzaal of lokaal verderop in dezelfde gang).  

 • Tijdens het examen dienen alle instructies te worden opgevolgd van de voorzitter, surveillanten en de coördinator staatsexamens.  

 • Eten en drinken is wel toegestaan tijdens het examen. Let op dat de meegebrachte etenswaren niet of nauwelijks geluid kunnen maken.  

 • De examenkandidaat moet zèlf zorgen voor alle benodigde materialen/hulpmiddelen, zoals pen, potlood, woordenboeken Nederlands, Engels etc. De school zorgt niet voor deze materialen. De lijst met toegestane materialen/hulpmiddelen zit als bijlage bij deze brief. 

Adres zij-ingang: 
Kees Boekestraat 1 
1817 EZ Alkmaar 
072 514 02 44 (ma-vr 08.00 - 16.30 u) 
Plan uw route 


Belangrijk

 • Te laat: wanneer een examenkandidaat te laat komt belt hij/zij direct naar de school om te dit melden bij de coördinator staatsexamens. Het is verstandig om het telefoonnummer van de school op te slaan in de mobiele telefoon. Een examenkandidaat mag maximaal 30 minuten na de start van het Reken-, CSE  en Tekenexamen te laat komen. Deze tijd mag niet na afloop worden ingehaald. Een examenkandidaat wordt na 30 minuten niet meer toegelaten tot de examenruimte.  Let op, bij het Mondeling Examen mag je maximaal 5 minuten te laat komen na de start van het examen. Een examenkandidaat wordt na 5 minuten niet meer toegelaten tot de examenruimte. 
 • Ziek: wanneer een examenkandidaat ziek is en daardoor geen examen kan doen, dan belt hij/zij direct naar school om dit te melden. In samenspraak met de coördinator staatsexamens kan er met een doktersverklaring een verzoek tot herkansen worden aangevraagd voor een later tijdvak. 
 • Identificeren: bij ieder examen moet de examenkandidaat zich identificeren met een geldige ID-kaart of paspoort. Geen legitimatie? Geen examen. 
 • Roken: het is verboden om in en rondom de school te roken. Wanneer er toch gerookt moet worden, dient dat buiten het terrein van school en uit het zicht te gebeuren (bijvoorbeeld op de parkeerplaatsen aan de overkant van de weg). 

Toegestane Hulpmiddelen 

De hulpmiddelen van het basispakket zijn toegestaan bij alle schriftelijke en mondelinge examens. Zij zijn niet alle nodig. Het standaard basispakket bevat:  

- schrijfmateriaal - tekenpotlood - blauw en rood kleurpotlood - liniaal met millimeterverdeling - passer - geodriehoek - naast of in plaats van de geodriehoek: een windroos - roosterpapier in cm2 - vlakgum – rekenmachine. 

Ook is het toegestaan om hulpmiddelen mee te brengen die geen relatie hebben met de exameneisen maar wel functioneel kunnen zijn, zoals: markeerstift, puntenslijper, leesliniaal (loep).  

Bij het centraal examen aardrijkskunde VMBO is het gebruik van een atlas niet toegestaan, bij het mondeling examen wel.  

Woordenboek: een eendelig verklarend woordenboek Nederlands is toegestaan bij alle schriftelijke examens. Een digitaal woordenboek is niet toegestaan.  

De examenkandidaat moet zelf zorgen voor alle materialen; de school zorgt hier niet voor. 


Rooster eerste tijdvak VMBO-TL 2017

woensdag 10 mei  
13.30 – 15.00 uur Engels schrijfvaardigheid  

donderdag 11 mei  
13.30 – 15.00 uur Spaans schrijfvaardigheid  

vrijdag 12 mei  
09.00 – 10.30 uur Duits schrijfvaardigheid   
13.30 – 15.30 uur Nederlands  

maandag 15 mei  
09.00 – 11.00 uur maatschappijleer 2  
13.30 – 15.30 uur Frans  

dinsdag 16 mei  
09.00 – 11.00 uur geschiedenis  
13.30 – 15.30 uur Engels  

woensdag 17 mei  
09.00 – 11.00 uur Duits  
13.30 – 15.30 uur wiskunde  

donderdag 18 mei  
09.00 – 11.00 uur muziek  
13.30 – 15.30 uur economie  

vrijdag 19 mei  
09.00 – 11.00 uur aardrijkskunde  
13.30 – 15.30 uur natuur- en scheikunde 1 

maandag 22 mei  
09.00 – 10.30 uur Turks schrijfvaardigheid en Fries schrijfvaardigheid  
13.30 – 15.30 uur biologie 

dinsdag 23 mei  
09.00 – 11.00 uur beeldende vakken  
13.30 – 15.30 uur natuur- en scheikunde 2 

Het onderdeel schrijfvaardigheid bij de talen is een verplichte schrijfopdracht voor staatsexamenkandidaten. Staatsexamenkandidaten leggen deze schrijfopdracht naast hun centrale examen voor de talen af.  


Rooster eerste tijdvak HAVO 2017

dinsdag 9 mei  
09.00 – 10.00 uur Russisch elementair leesvaardigheid/Arabisch elementair leesvaardigheid  
09.00 – 11.00 uur Russisch schrijfvaardigheid/Arabisch schrijfvaardigheid/Turks schrijfvaardigheid/ Spaans schrijfvaardigheid  
09.00 – 11.30 uur Spaans elementair lees- en schrijfvaardigheid/ Turks elementair lees-en schrijfvaardigheid/ Italiaans elementair lees- en schrijfvaardigheid/ Italiaans lees- en schrijfvaardigheid 
13.30 – 16.00 uur Nederlands schrijfvaardigheid  

woensdag 10 mei  
09.00 – 11.00 uur Duits schrijfvaardigheid  
13.30 – 16.30 uur scheikunde  

donderdag 11 mei  
09.00 – 11.00 uur Engels schrijfvaardigheid  
13.30 – 16.30 uur Nederlands  

vrijdag 12 mei  
09.00 – 12.00 uur geschiedenis  
13.30 – 16.00 uur Frans  

maandag 15 mei  
09.00 – 12.00 uur aardrijkskunde  
13.30 – 16.30 uur biologie  

dinsdag 16 mei  
09.00 – 11.30 uur muziek  
13.30 – 16.30 uur economie  

woensdag 17 mei  
09.00 – 12.00 uur filosofie  
13.30 – 16.00 uur Engels  

donderdag 18 mei  
09.00 – 11.30 uur Duits  
13.30 – 16.00 uur tehatex 

vrijdag 19 mei  
09.00 – 12.00 uur kunst (algemeen)  
13.30 – 16.30 uur wiskunde A, B  

maandag 22 mei  
09.00 – 12.00 uur maatschappijwetenschappen  
13.30 – 15.30 uur algemene natuurwetenschappen  
13.30 – 16.30 uur natuurkunde  

dinsdag 23 mei  
09.00 – 11.00 uur Frans schrijfvaardigheid  
13.30 – 16.30 uur management en organisatie  

woensdag 24 mei 
09.00 – 11.00 uur natuur, leven en technologie  
09.00 – 11.30 uur Fries, Russisch  
13.30 – 14.30 uur maatschappijleer pilot  
13.30 – 15.30 uur informatica  
13.30 – 16.00 uur Spaans, Turks, Arabisch, Fries schrijfvaardigheid  

Het onderdeel schrijfvaardigheid bij de talen is een verplichte schrijfopdracht voor staatsexamenkandidaten. Staatsexamenkandidaten leggen deze schrijfopdracht naast hun centrale examen voor de talen af.