Thuiszitten is geen optie

De Spinaker partner in de strijd tegen voortijdig schooluitval

Gemeente en onderwijs slaan de handen ineen tegen voortijdig schoolverlaten
Donderdag 22 september 2016 ondertekende Jan Zijp namens Ronduit Onderwijs - De Spinaker de regionale samenwerkingsovereenkomst voorkomen voortijdig schoolverlaters en kwetsbare jongeren 2017-2021. Andere ondertekenaars waren bestuurders van voortgezet en mbo-onderwijs in Noord-Kennemerland en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie. De overeenkomst bevat gezamenlijke afspraken over het nog verder terugdringen van voortijdig schoolverlaten.
Deze samenwerking vindt al enige jaren plaats onder de vlag van het Regionaal Steunpunt VSV.

Alle jongeren een startkwalificatie
Wethouder Onderwijs Elly Konijn (D66): ‘De overeenkomst versterkt de samenwerking op het gebied van (arbeids)participatie, vervolgonderwijs en dagbesteding van jongeren in een kwetsbare positie. Met de juiste begeleiding kan voorkomen worden dat deze jongeren school voortijdig verlaten, zodat zij hun startkwalificatie kunnen halen. Met die kwalificatie vergroten zij de kans op het vinden van een passende baan. Thuis zitten is geen optie!’

Doelstellingen
Ook De Spinaker draagt zijn steentje bij aan de landelijke doelstelling van maximaal 20.000 nieuwe VSV-ers in 2020. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt om te zorgen dat alle jongeren in een kwetsbare positie in de regio in 2021 een passende plek op de arbeidsmarkt hebben, een stageplaats hebben of in een traject richting werk zitten, of een terugkeer naar onderwijs kunnen maken.

Succesvolle samenwerking
De overeenkomst betekent het vervolg van een reeds succesvolle samenwerking in de regio Noord-Kennemerland vanwege de combinatie VSV en jongeren in een kwetsbare positie. Alle betrokken gemeenten en onderwijsinstellingen werken hierin samen. De ondertekening van de overeenkomst vond plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst op het stadhuis van Alkmaar.

 

"De overeenkomst versterkt de samenwerking op het gebied van (arbeids)participatie, vervolgonderwijs en dagbesteding van jongeren in een kwetsbare positie. Met de juiste begeleiding kan voorkomen worden dat deze jongeren school voortijdig verlaten, zodat zij hun startkwalificatie kunnen halen. Met die kwalificatie vergroten zij de kans op het vinden van een passende baan. Thuis zitten is geen optie!
"Wethouder Elly Konijn (D66)