Benodigde materialen

Materialen
We verwachten dat leerlingen zelf zorgen voor gebruiksmateriaal. Als er materialen ontbreken, zorgen de leerlingen/ouders/verzorgers voor vervanging. In de locatiegids staat een overzicht van de materialen die de leerling op school nodig heeft.

Schoolboeken
De Spinaker heeft eigen schoolboeken waaruit de leerlingen werken. De leerling is verantwoordelijk voor deze schoolboeken. Bij schade of verlies moeten de boeken worden vergoed aan de school.

Bewegingsonderwijs
Bewegingsonderwijs is een belangrijk onderdeel van ons onderwijsprogramma. Naast het voordeel van verbetering van de lichamelijke conditie van de leerlingen worden er vaardigheden als samenspel en competitie ontwikkeld, zaken waar onze leerlingen vaak moeite mee hebben. Tijdens de les zijn gymkleding en gymschoenen (geen zwarte zolen) verplicht. Leerlingen op het BAP krijgen geen bewegingsonderwijs.

Excursies
Het komt regelmatig voor dat we vanuit school, in het kader van het onderwijsprogramma, uitstapjes organiseren voor de leerlingen. Wij informeren ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van tevoren over deze uitstapjes.

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage voor dit jaar is vastgesteld op €30,-. Met dit bedrag worden de kosten gedekt van bijvoorbeeld sinterklaasfeest, kerstfeest, sportdagen en excursies. Deze ouderbijdrage is vrijwillig, maar voor school onmisbaar om deze activiteiten te kunnen bekostigen. Voor betaling ontvangt u een acceptgiro. 

Tegemoetkoming
Schoolgaande kinderen brengen veel kosten met zich mee. Om ouder(s)/verzorger(s) die dit niet zelf kunnen opbrengen hierin te ondersteunen heeft de gemeente een vergoeding voor zogenaamde maatschappelijke participatiekosten. Dit zijn de kosten die u maakt voor bijvoorbeeld een internetabonnement, huiswerkbegeleiding, een schoolreisje, een rekenmachine, sportkleding of een instrument ten behoeve van uw kind(eren). Ouder(s)/verzorger(s) komen in aanmerking voor de regeling maatschappelijke participatiekosten als zij een kind(eren) heeft(hebben) in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar en moeten rondkomen van een inkomen tot 120% van het wettelijk minimumloon. Meer informatie over de aanvraag van deze vergoeding kunt u vinden bij de afdeling burgerzaken van uw gemeente.

Stichting Leergeld
U kunt ook een vergoeding aanvragen via de Stichting Leergeld.