Belangrijke verwijzingen en handige links

De Spinaker valt onder De Stichting Ronduit, openbaar primair onderwijs Alkmaar.


Passend onderwijs

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking.
Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving.
Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

 
De privacy van de leerlingen is in de wet bescherming persoonsgegevens beschermd
Wet bescherming persoonsgegevens