Vertrouwenspersonen

Het is belangrijk dat mensen die bij onze organisatie betrokken zijn, of het nu gaat om medewerkers, leerlingen of ouders, kunnen praten met een onafhankelijk persoon als er iets niet prettig gaat op school. Deze persoon biedt in eerste instantie een luisterend oor, maar kan desgewenst (in overleg met de betrokkene) ook actie ondernemen om een bepaalde situatie dragelijker te maken of zelfs op te lossen.

De meest gebruikelijke gang van zaken is dat iemand die een probleem of een klacht heeft, eerst contact opneemt met de groepsleerkracht, de contactpersoon of de directeur van de school. De contactpersoon kan verder verwijzen naar de interne -of de externe vertrouwenspersonen. 

Contactpersonen vertrouwenscommissie VSO De Spinaker

VSO Alkmaar

Yvonne Oortgijsen

y.oortgijsen@ronduitonderwijs.nl 072 514 02 44

VSO ’t WERK!

Desiree ter Beek

d.terbeek@ronduitonderwijs.nl

072 572 13 13

VSO Transferium

Chris Haijemaije

c.haijemaije@ronduitonderwijs.nl

088 124 11 00

VSO BAP

Caroline Teeuwen

c.teeuwen@ronduitonderwijs.nl

072 534 80 37

VSO Hoorn

Francien Dam

f.dam@ronduitonderwijs.nl

022 927 82 62

VSO Den Helder

Francoise de Ruiter

f.deruiter@ronduitonderwijs.nl

022 368 42 55

Een vertrouwenspersoon kan omgaan met vertrouwelijke informatie en zal nooit iets ondernemen zonder dat u daarmee hebt ingestemd (behalve bij een ernstig strafbaar feit). Hiervoor hebben de vertrouwenspersonen ook een opleiding gevolgd.
Bij een vertrouwenspersoon kunnen ouders terecht indien ze daar behoefte aan hebben, maar ook medewerkers die bijvoorbeeld het gevoel hebben dat ze door de leidinggevende of collega’s worden gepest, geïntimideerd of gediscrimineerd. Binnen onze organisatie hebben wij vier interne- en twee externe vertrouwenspersonen. Bij de twee externe vertrouwenspersonen is er een voor ouders en leerlingen en de ander voor personeel van Ronduit.
 

Interne vertrouwenspersonen locatie overstijgend‚Äč

André Bianca Koby Lisette
André de Groot a.degroot@ronduitonderwijs.nl 072 514 02 44
Bianca Hoekstra b.hoekstra@ronduitonderwijs.nl 072 514 02 44
Koby van der Ende k.vanderende@ronduitonderwijs.nl 072 534 50 85
Lisette Groot lisette.groot@ronduitonderwijs.nl 072 561 43 36


Wat kan een vertrouwenspersoon voor u betekenen? Soms is het al voldoende om uw hart te luchten en te horen hoe een ander over een bepaalde situatie denkt. Een vertrouwenspersoon kan met u meedenken. Soms kan hij of zij u adviseren over hoe u het ongewenste gedrag bespreekbaar kunt maken of samen met u iemand benaderen om te bemiddelen. Ook kan hij of zij de leidinggevende, na uw toestemming, vragen om de plegers op hun gedrag aan te spreken. In sommige situaties kan zelfs een formele klacht tegen plegers van pest- of intimidatiegedrag worden ingediend.

De vertrouwenspersoon kan met u praten over de voor- en nadelen van de verschillende reacties. U bent uiteindelijk zelf degene die bepaalt of u stappen onderneemt en welke stappen dat dan zijn. Vindt u het vervelend als anderen zien dat u de vertrouwenspersoon benadert, dan kunt u met onze vertrouwenspersoon ook bellen om een afspraak elders te maken.

Nogmaals: in principe neemt u eerst contact op met de directeur of de contactpersoon van onze school. De contactpersoon kan verder verwijzen naar de interne vertrouwenspersonen of de externe vertrouwenspersonen.


Externe vertrouwenspersonen

                   
Ina van Lingen               Karin van de Heuvel
voor leerlingen of ouders   voor personeel
contact@vanlingenschuur.nl kvdheuvel@stichtingveiligonderwijs.nl
072 511 17 69 034 655 06 55


 

Vertrouwensinspecteur van de inspectie van het onderwijs

De vertrouwensinspecteur van de inspectie adviseert en ondersteunt leerlingen, docenten, ouders en andere betrokkenen bij klachten rond seksueel misbruik, seksuele intimidatie en ernstig fysiek of geestelijk geweld. Bij een vermoeden van seksueel misbruik is een school wettelijk verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur.

U kunt de vertrouwensinspecteur alleen bellen voor vragen of meldingen over extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme en radicalisering. De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0900-1113111 (lokaal tarief). Andere vragen kunt u stellen via de website van Postbus 51 of door te bellen naar 0800-8051 (gratis).