Vakanties, verlof, studiedagen, lestijden

Schoolvakanties 2016-2017

Bij de planning van de schoolvakanties wordt uitgegaan van de planning zoals voorgeschreven door het ministerie van OC&W, regio Noord-Holland. Per locatie zijn er wel specifieke aanpassingen. De exacte planningen, vakantiedata en studie(mid)dagen per locatie zijn te lezen in de locatiegids en op de lokale websites.

Herfstvakantie

maandag

17-10-2016

t/m       

vrijdag         

21-10-2016        

Kerstvakantie

maandag          

26-12-2016      

t/m

vrijdag

06-01-2017

Voorjaarsvakantie              

maandag    

20-02-2017

t/m

vrijdag

24-02-2017

Pasen

maandag           

17-04-2017       

Geen vrij op Goede Vrijdag!

Meivakantie

maandag

24-04-2017

t/m

vrijdag

05-05-2017

Hemelvaart

donderdag

25-05-2017

t/m

vrijdag

26-05-2017

Pinkstervakantie

maandag

05-06-2017

t/m

vrijdag

09-06-2017

Zomervakantie

maandag

24-07-2017

t/m

vrijdag

01-09-2017

Schoolvakanties 2017-2018

Bij de planning van de schoolvakanties wordt uitgegaan van de planning zoals voorgeschreven door het ministerie van OC&W, regio Noord-Holland. Per locatie zijn er wel specifieke aanpassingen. De exacte planningen, vakantiedata en studie(mid)dagen per locatie zijn te lezen in de locatiegids en op de lokale websites.

Herfstvakantie

maandag

23-10-2017

t/m       

vrijdag         

27-10-2017        

Kerstvakantie

maandag          

25-12-2017      

t/m

vrijdag

05-01-2018

Voorjaarsvakantie              

maandag    

26-02-2018

t/m

vrijdag

02-03-2018

Pasen

maandag           

02-04-2018       

 

Meivakantie

maandag

23-04-2018

t/m

vrijdag

04-05-2018

Hemelvaart

donderdag

10-05-2018

t/m

vrijdag

11-05-2018

Pinksteren

maandag

21-05-2018

 

 

 

Zomervakantie

maandag

23-07-2018

t/m

vrijdag

31-08-2018

Studiedagen

De Spinaker hecht grote waarde aan het op peil houden van de kwaliteit van onderwijs. Om dit te ondersteunen organiseren de locaties studiedagen voor personeel. De studiedagen worden zo veel mogelijk in de vakanties van leerlingen gepland zodat leerlingen en ouders/verzorgers zo min mogelijk worden geconfronteerd met een lesvrije dag. Een aantal ‘bovenschoolse’ studiedagen zijn wel op een lesdag gepland. De studiedagen per locatie zijn terug te vinden in de locatiegids en op de website van de locatie. Daarnaast worden ouders en leerlingen telkens ruim op tijd via een brief op de hoogte gebracht van een studiedag waarbij de lessen vervallen. 

Extra vakantie/verlof

Buiten de schoolvakanties en vastgestelde studiedagen mag de school de leerlingen geen vrij geven. Dit is door de rijksoverheid in de leerplichtwet vastgelegd. Alleen in zeer speciale gevallen is het mogelijk om voor een leerling verlof van school aan te vragen. Bijvoorbeeld wanneer ouder(s)/verzorger(s) door hun beroep niet op vakantie kunnen tijdens de vastgestelde vakanties, voor een huwelijksfeest of voor een verhuizing. Dit kan alleen goedgekeurd worden door school wanneer de leerplichtambtenaar van de betreffende gemeente akkoord gaat Het verzoek moet dan ook minimaal acht weken van te voren, voorzien van de reden van verlof, aan de locatiedirecteur worden doorgegeven.

Lestijden

De locaties hebben elke een eigen urenplanning en lesplanning waarin het aantal uur per jaar, per vak wordt weergegeven. De lestijden en lesplanning hangt sterk af van de leerroute die een leerling volgt en verschilt per locatie en vaak per leerling.