Rondom Onderwijsondersteuning

! Nieuw adres per 21 maart 2016 !
Havinghastraat 22
1817DA  Alkmaar
website Rondom

De Spinaker heeft bij de start van het schooljaar 2015-2016 een nieuwe afdeling: Rondom Onderwijsondersteuning. In deze afdeling zijn diverse gespecialiseerde medewerkers van het SO, SBO en VSO ondergebracht onder leiding van een afdelingsdirecteur.

De medewerkers van Rondom Onderwijsondersteuning verlenen zowel intern (binnen Ronduit) als extern (scholen van andere besturen, samenwerkingsverbanden) diensten. Dat zijn o.m. scholing, training, observatie of een onderzoek door bijvoorbeeld de orthopedagogen, de psycholoog, de psychodiagnostisch medewerker.
Binnen Rondom Onderwijsondersteuning wordt tevens centraal gerealiseerd: het assessmentbureau, de nazorg, de (uitstroom naar) dagbesteding, het decanaat en de staatexamens. Ook (internationale) projecten worden hier georganiseerd en tenslotte de uitvoering en administratie van ESF.

Visie:
Door werkzaamheden locatie- en regio-overstijgend te organiseren, maakt Rondom Onderwijsondersteuning een betere samenwerking mogelijk. Door middel van uitwisseling, afstemming en een integrale aanpak wil Rondom Onderwijsondersteuning passend onderwijs organiseren voor alle leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 23 jaar.

Ambitie:
Het is onze ambitie om voor alle schoolleiders, leerkrachten en leerlingen in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs een passend aanbod mogelijk te maken.  Een leven lang leren en ontwikkelen is bij Rondom Onderwijs- ondersteuning een uitgangspunt om tot optimale resultaten voor de leerlingen en organisaties te komen.

In Rondom zijn de volgende bovenschoolse taken en functies ondergebracht onder aanvoering van het Rondom managementteam.

  • Orthopedagogen en psychologische ondersteuning
  • Nazorgcoördinatie
  • Coördinatie educatie- en zorgarrangementen
  • Schoolmaatschappelijk werk
  • Decanaat
  • Assessment
  • Penvoering ESF
  • Projectcoördinatie en -administratie

Contactpersonen:

Afdelingsdirecteur Rondom Onderwijsondersteuning
Marc Schlötz
m.schlotz@ronduitonderwijs.nl

Contactpersoon Team Passend Onderwijs
Voor vragen over arrangementen en trainingen
Michelle Nieuweboer
m.nieuweboer@ronduitonderwijs.nl

Diagnostiek en onderzoek
Mathilde Kuhlmann
m.kuhlmann@ronduitonderwijs.nl

Nazorg coördinator, assessor
Henk Zandbergen
h.zandbergen@ronduitonderwijs.nl

Coördinator dagbesteding en educatie, assessor
Abner Verschuur
a.verschuur@ronduitonderwijs.nl

Decaan, coördinator staatsexamens
Patrick Verwindt
p.verwindt@ronduitonderwijs.nl

Kijk hier voor informatie over het assessmentbureau.
Kijk hier voor informatie met betrekking tot nazorg.
Informatie over ESF vindt u hier.