Decanaat en Staatsexamens

Decanaat

Sinds dit schooljaar vervult Patrick Verwindt (p.verwindt@ronduitonderwijs.nl) vanuit Rondom de taak als bovenschools decaan van De Spinaker.
Indien er behoefte is aan ondersteuning op het gebied van (keuze van) vervolgonderwijs kan hierop via het CvB een beroep op worden gedaan.
Patrick voert gesprekken met leerlingen die onder andere dreigen vast te lopen in hun keuzes voor vervolgonderwijs. Wat kan een leerling didactisch gezien aan en is het toekomst-perspectief van de leerling/ouders realistisch? 
Naast het voeren van gesprekken kan er eventueel ook een HZO of een aanvullende test worden afgenomen.

 

Staatsexamen

De Spinaker heeft ervoor gekozen de leerlingen in de gelegenheid te stellen om deel te nemen aan staatsexamens VMBO-TL.
In uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld leerlingen van Triversum) kan een leerling meedoen aan enkele vakken HAVO/VWO. 
De groepsdocenten bepalen (in overleg met de leerling, ouders en Triversum) welke leerling toe is aan een examen. De leerlingen kunnen per vak examen doen.
In de maand mei doen de kandidaten het landelijk schriftelijk examen. De laatste week voor de zomervakantie wordt het mondeling examen gedaan.
Aanmelding voor een staatsexamen kan alleen schriftelijk en alleen via school.

Het centraal schriftelijk op De Spinaker afdeling VSO Alkmaar

  
    De 'niet-confronteerde opstelling' bij de mondelinge examens

Het mondeling examen

De laatste week voor de zomervakantie wordt het mondeling examen gedaan. De zogenaamde 'niet-confronteerde opstelling' bij de mondelinge examens: waarbij de beide examinatoren wel elkaar direct aankijken maar niet de examenkandidaat. Deze zit dan ook op de kop. Sinds twee jaar is deze opstelling verplicht gesteld binnen het VSO.