Algemene zaken

Verzekeringen

De school heeft een verzekering afgesloten voor ongevallen tijdens schooltijd. Ook als er uitstapjes gemaakt worden zijn de kinderen verzekerd, behalve wanneer personeelsleden of ouders de kinderen in hun eigen auto vervoeren. In dat geval dienen zij een inzittendenverzekering te hebben. Medewerkers van De Spinaker zijn door hun werkgever verzekerd tegen Wettelijke Aansprakelijkheid. De school is niet aansprakelijk voor het zoek raken en/of kapot gaan van bijvoorbeeld speelgoed, mobiele telefoons en/of (geluids)apparatuur die de leerling mee naar school neemt. De school adviseert dan ook zo min mogelijk waardevolle spullen mee te nemen naar school. Wanneer de leerling toch iets van waarde bij zich heeft, dan kan dit bij de docent ter bewaring ingeleverd worden.

Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR) van De Spinaker is een orgaan dat volgens de Wet op de Medezeggenschap in het Onderwijs is ingesteld. De MR heeft taken en bevoegdheden die met de Wet- en Regelgeving in het onderwijs te maken hebben. Op verschillende gebieden heeft de MR instemmingsrecht, op een aantal andere terreinen adviesrecht. De directeur van De Spinaker adviseert de MR, maar heeft geen stemrecht. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, behalve wanneer er over personen gesproken wordt. Lees meer over de MR

Sponsoring

Bij sponsoring geeft een sponsor geld, goederen of diensten aan een school in ruil voor een tegenprestatie. Als tegenprestatie kan de school bijvoorbeeld de sponsor vermelden in de schoolkrant of schoolgids. Zonder tegenprestatie is er geen sprake van sponsoring, maar van een gift. Er zijn wettelijke voorwaarden voor sponsoring in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. U vindt deze voorwaarden en meer informatie over sponsoring op de site van de Rijksoverheid.

Calamiteiten

In geval van een calamiteit als een brand, treedt op school een ontruimingsplan in werking. In het ontruimingsplan zijn taken en verantwoordelijkheden voor het personeel vastgelegd. Er wordt regelmatig met de hele school een ontruimingsoefening gehouden. Calamiteiten kunnen ook zijn: (kleine) ongelukjes of grotere ongevallen. Als een leerling bij een calamiteit betrokken is, worden de ouders zo spoedig mogelijk hierover geïnformeerd. Indien nodig worden in de tussentijd al de nodige maatregelen getroffen, bijvoorbeeld het inschakelen van een huisarts of hulpdiensten. Calamiteiten worden altijd aan de directe contactpersoon doorgegeven.