Een veilige en gezonde leeromgeving

Convenant 

Alle locaties van De Spinaker hebben een convenant: “Een veilige school”. Dit convenant sluit aan op de regio van de school en is vastgesteld in samenwerking met de politie, de gemeente, Bureau Halt en het Openbaar Ministerie. Het doel van dit convenant is het maken van eenduidige afspraken over het voorkomen en bestrijden van overlast, vandalisme en ander crimineel gedrag. Ook staat er in dit convenant beschreven hoe er een (sociaal) veilig klimaat in en rondom de scholen gecreëerd wordt. De school tolereert geen (fysiek en/of verbaal) geweld en geen strafbare feiten, zoals daar zijn: vandalisme, intimidatie, discriminatie, bedreiging, het in bezit zijn- of het gebruik van alcohol en drugs. Om de veiligheid te waarborgen kan de school tassen, jassen, kluisjes, etc. onderzoeken bij de leerlingen. Wanneer er voorwerpen worden aangetroffen die wettelijke niet zijn toegestaan, wordt er altijd contact met de politie opgenomen en kan de school eventueel aangifte doen. De teamleider van de locatie is contactpersoon. Hij/zij heeft regelmatig contact met diverse samenwerkingspartners. Het locale convenant is te lezen op de website van de locatie. bijvoorbeeld Het Convenant Een Veilige School van Alkmaar.

Schoolregels

Om de veiligheid op school te waarborgen en de leerlingen in staat te stellen om optimaal te leren zijn er schoolregels opgesteld. Deze schoolregels worden aan het begin van het schooljaar met de leerlingen en ouders besproken. De schoolregels worden uitgereikt en tevens worden leerlingen en ouders verzocht deze voor akkoord te tekenen. Gedurende het schooljaar wordt er regelmatig met de leerlingen gesproken over de schoolregels zodat deze onder de aandacht van de leerlingen blijven. De schoolregels per locatie zijn in de locatiegids beschreven.

Eten en drinken

Het is belangrijk om onze leerlingen gezonde voedingsgewoonten bij te brengen, daarom staan wij het niet toe dat leerlingen chips, koek, snoep e.d. als ontbijt, tussendoortje of lunch gebruiken. Ook het drinken van energie drank is op school niet toegestaan. Als leerlingen ongewenste voedingswaren mee naar school nemen, wordt hen gevraagd dit in te leveren.

Rookbeleid

De Spinaker wil een gezonde en veilige school zijn voor leerlingen en daar past het gedogen van roken niet in. Met ingang van het schooljaar 2015-2016 zijn alle scholen en schoolpleinen voor leerlingen en leraren rookvrij.