Plaatsing van een leerling

Aanmelding

Om onderwijs te kunnen volgen bij De Spinaker moet een leerling worden aangemeld bij het Samenwerkingsverband binnen de regio waar hij/zij vandaan komt. Dit wordt gedaan door de school van herkomst. Het Samenwerkingsverband bepaalt of er een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor De Spinaker afgegeven wordt. Wie geeft een TLV af? 
 


SWV Kop van Noord Holland

Hollands Kroon, Den Helder, Texel, Schagen
 


SWV West-Friesland

Hoorn, Stede Broec, Medemblik, Enkhuizen, 
Drechterland, Koggenland, Opmeer


SWV Noord Kennemerland

Bergen(NH.),  Alkmaar, Heerhugowaard, Schermer, 
Graft-De Rijp, Langedijk, Heiloo
 


SWV Midden Kennemmerland

Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest
 

SWV Zaanstreek
Zaanstad, Wormerland, Oostzaan

SWV Waterland
Purmerend, Edam-Volendam, Landsmeer, Beemster,
Waterland, Zeevang
   
   

Leerlingen kunnen gedurende het gehele jaar toegelaten worden tot De Spinaker, hiervoor dient echter altijd de aanmeldingsprocedure doorlopen te worden. Zonder een TLV kan een leerling niet geplaatst worden.
Wilt u meer informatie over de zorgplicht en uitgebreide informatie over het stroomschema, de aanmelding, vaststelling/extra ondersteuning, een TLV, verhuizen met een TLV en het ontwikkelperspectief dan verwijzen wij u naar de volgende website passend onderwijs

Commissie van Begeleiding
Op iedere locatie is een commissie van begeleiding (CvB) ingesteld. Deze commissie bespreekt minimaal eens per maand leerlingen die ondanks alle ondersteuning in de groepen toch extra aandacht behoeven. Uit de bespreking komen adviezen naar voren die de groepsdocent kan gebruiken en er worden waar nodig aanvullende maatregelen in gang gezet. Daarnaast analyseert de commissie van begeleiding het OPP en heeft de commissie een adviserende rol bij de plaatsing van nieuwe leerlingen. De commissie van begeleiding bestaat uit een ondersteuningscoördinator, orthopedagoog/psycholoog, de locatiedirecteur en/of teamleider. 


Leerlingen van Triversum, Amstelduin en Transferium

Belangrijk !!! Voor de afdelingen Kliniek (Triversum), leerlingen van het Orthopedagogisch Zorg Centrum Amstelduin Lijn 5 te Alkmaar en Transferium te Heerhugowaard geldt deze toelaatbaarheidsverklaring  procedure niet. Voor hen is bij het Ministerie van OC&W plaatsbekostiging aangevraagd.