VSO Alkmaar: Kick-off havo/vwo trajectplus+ klas met Willem Blaeu


Afgelopen dinsdag was de kick- off van de havo - pilot en traject+ klas met de collega's van het Willem Blaeu en de VO afdeling van De Spinaker VSO Alkmaar. 

Het was een zeer geslaagde bijeenkomst, waarin een eerste onderlinge uitwisseling is gedaan.

Het ligt in de bedoeling om het Willem Blaeu als symbioseschool te koppelen aan Spinakerleerlingen met havo/vwo niveau.
De ondersteuningscoördinator van de afdeling VO, Sophie Versveld, heeft de verbindende rol tussen de twee scholen.

Tussen nu en medio januari zal er inhoudelijke en organisatorische afstemming tot stand moeten komen, zodat eind januari de eerste Spinakerleerlingen kunnen doorstromen naar het Willem Blaeu.

Anne Veldt, de directeur van het samenwerkingsverband Noord Kennemerland mailde: 

"Gefeliciteerd met een goede en constructieve kick off van de samenwerking trajectklas plus havo/vwo met Willem Blaeu. Ik hoorde dat het een inhoudelijk sterke bijeenkomst was en mensen enthousiast zijn gestart!" 

Lees meer op de site van het samenwerkingsverband Noord Kennermerland